måndag 8 september 2008

Lokala satsningar ger miljövinster och fler jobb

Tänk globalt, handla lokalt. Så lyder en gammal slogan från 1900-talet som fortfarande känns helt aktuell. Nu börjar även de amerikanska företagen nappa på budskapet. Och förklaringen är enkel: De höjda oljepriserna och den svaga dollarn har gjort det lönsamt att ta hem produktionen från låglöneländer på andra sidan jorden.

De senaste tio åren har tusentals jobb försvunnit ut från USA. Företagen har utifrån strikt ekonomisk logik och matematik funnit det billigare att handla upp sina råvaror eller förädlade varor från främst Asien och då i synnerhet från Kina. Billiga transportkostnader tack vare låga oljepriser är en orsak. Låga löner en annan. Små kringkostnader, t ex för arbetarskydd, miljöhänsyn osv är ytterligare orsaker.

Exampelvis så importerar varhuskedjan Val-Mart varje år varor för omkring 18 miljarder dollar från Kina. Det är mer än 100 miljader kronor. Inga småslantar.

Men nu har trenden brutits. Stigande oljepriser har förändrat villkoren väsentligt. Det är inte längre lika lönsamt att importera varor som måste transporteras långa sträckor för att nå konsumenterna. Sedan i våras har allt fler företag i USA börjat se sig om efter leverantörer och producenter i närheten istället. De höga transportkostnaderna gör att högre löner, större kostnader för miljhänsyn etc. inte längre är lika negativt sett ur ett strikt kostnadsperspektiv. Lägg dessutom till att den kinesiska valutan yuan stärkts mot dollarna, så blir det ännu mindre lönsamt för amerikanska företag att köpa varor i Kina.

Konsekvensen blir således fler jobb i USA. Mer lokal produktion och mindre transporter över halva världen. Det är en god sak för miljön och ger på sikt minskad arbetslöshet i Nordamerika. Konsekvensen blir också att produktionen i låglöneländer rimligen kommer att minska, eftersom den till mycket stora delar går på export i dag. Å andra sidan är Kina, med sina mer än en miljard invånare, en jättemarknad också för de inhemska företagen. Och den marknaden ökar snabbt. Den ekonomiska tillväxten i Kina är fortfarande mycket stor, även om den mattats något på senare tid.

Så egentligen borde alla här som protesterar mot höjda bensinpriser och som vill öka den inhemska produktionen av olja, snarare prisa utvecklingen mot högre oljenota. Det skapar lokal tillväxt, fler jobb på hemmaplan och sparar på miljön.

Tänk globalt, handla lokalt.

En del fakta i denna text är taget från dels artikeln "China's Outsoursing Appeal Dimming" i dagens Washington Post och dels ur boken "The Post-American World" av Fareed Zakaria, till vardags redaktör på tidskriften Newsweek.

1 kommentar:

Daniel sa...

Saken är lite mer komplicerad än så även om du beskriver riktningen bra.